เอกสารดาวน์โหลดงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ทางยกระดับ ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง

Market Sounding Session 1

Market Sounding Session 2

Information Memorandum

ขึ้นข้างบน