ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (การประชุม ครั้งที่ 2)

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (การประชุม ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ...

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมฯ

ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

ไฟล์ประกอบการบรรยายการประชุมครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบพื้นที่เวนคืน

Add Line เพื่อสอบถามตรวจสอบพื้นที่ โดย scan QR ที่นี่

ขึ้นข้างบน