ร่วมติดตามข่าวสาร

กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (การประชุม ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  กลุ่ม 1 เวลา 09.00-12.00 น. และ กลุ่ม 2 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องแคชเมียร์แกรนด์บอลลูม โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

แผนที่จัดประชุม

โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

กำหนดการประชุมฯ

กลุ่มที่ 1เวลา 09.00 - 12.00 น.
กลุ่มที่ 2เวลา 13.30 - 16.30 น.
ขึ้นข้างบน